Cookie Consent by Privacy Policies Generator website

Žodžių Ar Frazių Parinkimas Motyvaciniame Laiške

Motyvacinis laiškas yra lydimasis laiškas, kuriuo papildomas gyvenimo aprašymas. Šiame staripsnyje pateikiamos rekomendacijos apie galimus žodžių ir frazių parinkimus rašant motyvacinį laišką.Motyvacinis laiškas darbdaviui suteikia platesnes galimybes pažinti jus iki pirmojo kontakto - pokalbio.

 

Motyvacinio laiško turinio užtikrintumas

Kiekvienas ieškantis darbo stengiasi save pateikti taip, kad atitiktų darbdavio keliamus reikalavimus, turėtų tinkamą kvalifikaciją. Jei neišpildomi visi darbdavio reikalavimai ar trūksta kvalifikacijos būtina rašyti motyvacinį laišką, kuriame galėsite pateikti savo galimybes. Šioje situacijoje motyvacinis laiškas leis jums pabrėžti tai, kad jūs esate pasirengęs baigti tam tikrus kursus ar darbo metu gilinti žinias iš praktinės pusės. Tokiu atveju jūsų kandidatūra bus labiau svarstytina nei asmens pateikusio tik gyvenimo aprašymą, kuriame taip pat yra nepilnas reikalavimų išpildymas.

Minėtuoju atveju galima pateikti pavyzdį: "Kompiuteriu dirbu labai gerai, tačiau neturiu praktikos dirbat Jūsų įmonėje naudojama buhalterinės apskaitos programa, bet esu pasiryžusi baigti kursus, kad kuo greičiau ir efektyviau galėčiau prisijungti prie įmonės veiklos."

Taigi, motyvaciniame laiške negalima palikti neišbaigtų sakinių ar nutrūkusių minčių. Rekomenduojama, kad motyvacinis laiškas būtų užtikrintas bei išbaigtas. Norint parašyti gerą motyvacinį laišką reikia pabrėžti, kad jūs esate pasiryžęs ir galite kažką padaryti vardan sėkmingos įmonės veiklos plėtojimo.

 

Motyvacinio laiško turinio galimybės

Motyvacinio laiško turinys turi suteikti daugiau informacijos apie pretenduojantį užimti vienas ar kitas pareigas. Jei motyvaciniame laiške bus parašyta tik ką mokate ir ko nemokame, tai papildomos naudos nesuteiks. Būtina stengtis, kad motyvacinis laiškas būtų išskirtinis, kad pabrėžtų visus gebėjimus.

Jei kažką gebate atlikti labai puikiai, kas yra pateikta prie darbdavio reikalavimų, tai reikia ir rašyti "aš galiu, aš moku, aš sugebu ir t.t.". Šioje vietoje reiktų vengti žodžių sugebėčiau ar galėčiau ir pan. Tačiau priešinga situacija yra, kai kažko nemokame ar tam neturime tinkamos kvalifikacijos, tada tinka tokie sakiai, kurie prasideda: "Nors neturiu darbo saugos pažymėjimo, bet galėčiau išklausyti kursus ir jį įsigyti.", "Puikiai kalbu anglų kalba, šiek tiek moku ir lenkų kalbą, ketinu atnaujinti pastarosios kalbos žinias baigdamas kursus".

Reikia pasinaudoti motyvacinio laiško suteikta galimybe parodyti save iš visų pusių. Motyvaciniu laišku galite paraįyti ne tik savo gabumus, bet ir parodyti savo išmonę parenkant kiekvienam sakiniui tinkamus žodžius. šiuo atveju jūsų motyvacinis laiškas bus išsamesnis, pilnesnis, turtingesnis ne tik sakinių kiekiu, bet ir jų kokybe, o gal net ir atrodys gudresnis.