Cookie Consent by Privacy Policies Generator website

Motyvacinio Laiško Tikslas, Forma, Struktūra

Rašant motyvacinį laišką reikia labai susikoncentruotai ir atidžiai perskaityti darbdavio pateiktus reikalvimus bei peržiūrėti jau užpildytą gyvenimo aprašymą. Siūloma pildant gyvenimo aprašymą ant lapo susirašyti tas vietas, kurias norima pabrėžti ar papildyti, paaiškinti motyvaciniame laiške.

 

Motyvacinio laiško tikslo išsikėlimas

Motyvacinis laiškas turi papildyti gyvenimo aprašymą ir kuo tiksliau atspindėti darbdavio iškeltus reikalavimus. Neturi būti nukrypimų ar šiaip kokių pasisakymų, nes taip galima parodyti savo nedėmesingumą. Taigi, motyvacinio laiško rašymas yra toks pat svarbus kaip ir gyvenimo aprašymo pildymas. Todėl svarbu tikslingai nuspręsti kokia linkme bus rašomas motyvacinis laiškas. Motyvaciniame laiške detalizuočiau pateikiama informacija apie save: teorines žinias, praktinius gebėjimus, asmenines savybes ir pan. Taip pat galima paaiškinti ar pabrėžti tokius dalykus, kurie nepaminimi gyvenimo aprašyme dėl jo formos.

Vienas iš pavyzdžių gali būti kalbų mokėjimas. Rašantysis gyvenimo aprašymą laisvai kalba, rašo, supranta anglų kalbą, tačiau jis moka ir lenkų kalbą, bet ją yra primiršęs. Visą šitą situaciją galima išdėstyti motyvaciniame laiške. Pavyzdys: Laisvai kalbu, skaitau, rašau anglų kalba. Taip pat moku lenkų kalbą, kurią esu šiek tiek primiršęs, bet žinias galiu atnaujinti, kad mano kandidatūra būtų kuo tinkamesnė Jūsų siūlomos pareigoms užimti.

Motyvacinio laiško forma

Siekiant neišsiplėsti gyvenimo aprašyme būtina darbdaviui rašyti ir motyvacinį laišką. Motyvacinis laiškas padės išvengti nesusipratimų ir jame galima pateikti tikslesnės informacijos. Motyvacinis laiškas kaip ir kiekvienas tvarkingas dokumentas siunčiamas būsimam darbdaviui turi turėti tam tikrą formą. Viena iš formų yra, kai motyvacinio laiško viršuje, kairėje pusėje rašoma "Gerb. Direktoriau," tada pora eilučių žemiau taip pat kairėje pusėje rašo dėl ko kreipiamasi. Pavyzdys yra toks: "Kreipiuosi dėl Jūsų siūlomos darbo vietos,padalinio vadovės asistentės pareigoms užimti, Kaune." arba "Kreipiuosi į Jus pretenduodamas užimti vairuotojo - ekspeditoriaus darbo vietą.". Kreipimasis motyvaciniame laiške turi suteikti tam tikros informacijos. Minėtais atvejais motyvacinio laiško kreipinyje pateikiama informacija apie siekiamas užimti pareigas bei vietą.

Toliau eina išsamus tekstas, dėstymas. Paskutinis sakinys tokioje pat vietoje, kaip ir kreipimasis tik apačioje, turi darbdaviui parodyti, kad jus labai domina siūlomos pareigos bei tikitės, kad jūsų kandidatūra bus tinkama pareigoms užimti. Galiausiai, motyvacinio laiško apačioje kairėje pusėje pasirašo kas siuntė motyvacinį laišką t.y. vardas ir pavardė. Lygiagrečiai dešinėje pusėje parašoma ta data, kada motyvacinis laiškas yra siunčiamas darbdaviui.

Motyvacinio laiško struktūra

Prieš pradedant rašyti motyvacinį laišką labai svarbu apsvarstyti kokia bus šio laiško struktūra. Pirmiausia reikia koncentruotai apgalvoti kokią informaciją siekiama pateikti motyvaciniame laiške ir kokios informacijos apie save nepateikėte pildant gyvenimo aprašymo formą. Motyvacinis laiškas turi būti sudarytas iš pastraipų. Kiekvienoje pastraipoje reikia aprašyti po vieną sritį. Svarbu nesimėtyti nuo vienos temos prie kitos, kad motyvacinis laiškas neprarastų struktūros. Taigi, pirmiausia reikia parašyti kokį aukščiausią išsilavinimą esate įgiją. Tai gali būti aukštasis neuniversitetinis, aukštasis universitetinis ar magistro studijos ir pan.  Nepamirškite paminėti įgyto laipsnio pavadinimo bei studijų pakraipos. Antroji pastraipa motyvaciniame laiške turi suteikti informacijos apie jūsų asmenines savybes. Svarbu paminėti tokias, kurios galėtų prisidėti prie įmonės veiklos kūrimo, tobulinimo.

Trečiojoje dalyje reikia paminėti kokius kursus esate baigę, o gal esate įgiję labai stiprią asmeninę patirtį kokioje nors veikloje. Kad motyvacinis laiškas būtų stipresnis būtina paminėti kokiuose projektuose esate dalyvavę. Pabrėžkite ar rengėte, vykdėte kontroliavote projektų įgyvendinimą. Rašant šią dalį reikia išsianalizuoti įmonės veiklą, tikslus, strategiją, galimybes ar net silpnas puses. Sekančioje dalyje pereinama prie mokamų kalbų pateikimo. Jei galvojate, kad esate primiršę kažkurią kalbą ar nepamenate rašybos taisyklių. Gal to neišeis padaryti rašant CV, todėl matyvaciniame laiške turi puikią galimybę, tai padaryti. Taip pat čia parašykite apie savo sugebėjimus naudotis kompiuteriu ar naujausiomis technologijomis. Jei dar turite svarbių teiginių ar argumentų apie savo gebėjimus ir galimybes būtinai parašykite dar vieną pastraipą motyvacinio laiško apačioje.

 

Jei rašant motyvacinį laišką atkreipsite dėmesį į aukščiau išdėstytus patarimus bei vadovausitės seka, motyvacinis laiškas bus nuoseklus, turiningas bei atitiks oficialaus dokumento formą. Taip parašytas motyvacinis laiškas suteiks daugiau išsamesnės informacijos apie jus. Todėl darbdaviui bus lengviau apsispręsti, kurį darbuotoją pasirinkti ir pasikviesti sekančiam atrankos etapui - pokalbiui.